Posted by: MDHO | เมษายน 27, 2011

ปากเซ

              ไป ปากเซ PAKXE ตามที่ตั้งใจไว้ ผมเดินทางไปสองคน สองคัน กับคุณถาวร ออกจากประเทศไทยที่ด่านช่องแม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าปากเซ ไปนอนคอนพะเพ็ง ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขง อีกวันก็เข้าเมืองจำปาสัก ไปชมน้ำตกตาดฟาน Tat Fane ที่สูง สวย แต่อันตรายเช่นกัน(เหมือนความสาวและสวย) ผ่านที่ ราบสูงโบโลเวน ไปน้ำตกผาส้วม นอนโรงแรมราคาถูก แต่เหมาะสม กินอาหารตามสภาพ เตรียมไปจากเมืองไทยบ้าง กินข้างทางบ้าง ตามสะดวก สนุกครับสนุก ลองเคยได้ผ่าน ที่เรามองว่าขั้นตอนยุ่งยาก เอกสาร  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร จะให้ผ่านไหม อันตรายเป็นไง ! เตรียมตัวดี ข้อมูลแน่น ผมว่าสบายครับ ไปเถอะ….

 

คอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขง

 

ที่พัก ก่อนถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง ประมาณ 2 กิโลเมตร ห้องละ 400 บาท

 

คอนพะเพ็ง

ทางไป น้ำตกตาดฟาน( Tat Fane)

ร้านค้า ทางลงน้ำตกตาดฟาน มีเนื้อเก้ง เนื้อกวาง ย่างขาย

ต้นๆทางของน้ำตก ตาดฟาน
เหวลึกมาก

 

 

ไปเที่ยว น้ำตกผาส้วมต่อ
ค่าบำรุงสถานที่ น้ำตกผาส้วม

ผาส้วม

เจอน้องๆนักศึกษามาเที่ยว

กลับเข้ามาเมืองปากเซ เพื่อหาที่พัก
ที่พักมากมาย หลายราคา
โรงแรมจำปาสักพาเลส
นี้ก็ที่พัก
ห้องพักราคม 350 บาท /ห้อง (ตู้เสื้อผ้าเปิดยากไปหน่อย)
ก่อนกลับบ้านแวะถ่ายภาพที่สะพาน ข้ามโขงที่ปากเซ

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: